Rozhodli ste sa pre spoluprácu s nami? Prečítajte si ďalší postup

18. 03. 2019
  • Vždy sa riadime našim základným pravidlom: Správne poradiť a odporučiť. 
  • V žiadnom prípade však nevnucujeme naše predstavy.
  • Spracujeme návrh, ktorý zohľadní estetické, svetelné a výsadbové podmienky prostredia, kde sa hrobové miesto nachádza. Osobne obhliadneme a zameriame miesto realizácie. Navrhneme ideálne riešenie, prepracované do všetkých detailov.
  • Oboznámime vás s postupom a časovým rozvrhom prác, podrobne vysvetlíme montážno – technologický postup.
  • Objednávku vypracujeme tak, že je pre klienta prehľadná a zrozumiteľná. Obsahuje všetky detaily návrhu. Súčasťou je nacenenie dohodnutých prác, potvrdené vzájomnou dohodou. Dohodnutá cena je konečná, bez ďalších skrytých poplatkov.
  • Miesto realizácie si pripravíme sami, zhotovíme kvalitný železobetónový základ. Namontujeme všetky požadované súčasti, odvezieme prebytočnú zeminu či odpad.
  • Upravíme okolie, hotové dielo odovzdáme klientovi. Ku konečnému vyplateniu dochádza po odsúhlasení a prevzatí prác objednávateľom.
  • Nepredvídateľné situácie, ktoré vznikajú najmä pri starších hrobových miestach, vždy vopred oznámime. Následne ich riešime vždy s vedomím a súhlasom klienta.
  • Pravidelne kontrolujeme naše práce, zistené drobné nedostatky hneď odstránime. V prípade zistenia väčších  poškodení bezodkladne informujeme majiteľa, prípadne dohodneme ďalší postup.